Body-sds

Body-sds er et unikt Dansk udviklet behandling og trænings system, som er udviklet i Danmark siden 1940erne. Erland Hartung der oprindeligt var snedker fandt ud af at han havde nogle specielle evner, en dag da hans gode ven, der iøvrigt var kiropraktor fik hold i ryggen. Vennen instruerede ham i hvad han skulle gøre men på forunderlig vis kunne han mærke hvor den var gal. Den dag ændrede hans liv sig og han begyndte at behandle. Den gang for 5 kr. pr. behandling. Hans måde at behandle på blev siden kendt som “Hartung systemet”.

Erlands søn Ole kåre Føli blev på en måde opflasket med behandling. Dog uddannede han sig først som værktøjsmager. Læs mere i bogen “Mit indre rum”. Det samme sket med Oles søn Bengt Valentino Andersen. De to dannede i 1990erne firmaet og behandlingssystemet Body vision, som idag er det største center inden for moderne kropsterrapi. Der er siden hen udviklet både træningssystemer og udrensnings kurser og meget mere.​

Kropsterapi og massage til det moderne menneske

Body-sds behandlingsmetoden udskiller sig i høj grad fra andre behandlingsmetoder, både de etablerede og de alternative. I behandlingen indgår mange forskellige elementer fra andre typer behandlingsmetoder såsom: pulserende massage, lymfedranage, zone tyrerapi og aku tryk samtale og ledfrigørelse. Noget af det vigtigste er klientens åndedræt som man guides i og terapeutens indføling. Samtalen kan omhandle alt fra hverdags liv til dybe komplicerede føelsesmæssige problematiker. I nogen tilfælde sker der følelsesmæsige forløsninger. Det er helt naturligt at det sker når kroppen begynder at slippe.

Træning

Inspireret af gymnastik, taichi, boksning, karate og yoga er der udviklet flere forskellige træningsformer i Body vision regi. Træningen arbejder lige som behandlingen med påvirkning af muskler, led, zonepunkter og meridianer. Noget af det mest essentielle er åndedrættet og vejrtrækningen. Det giver efter udførelse af træningen frihed i kroppen og fornyet energi der påvirker psyken ligeledes. Man kan sige at man aktivt tager ansvar for sin egen krop og kan supplere behandlingen i positiv retning. Træningen er med til lige som behandlingen at give klienten “rum”.

Er du som klient interesseret i træning bedes du gøre Henrik jørgensen opmærksom på dette. I støbeskeen hos klinik Body Vision ligger en morgentræning, og det vil være grundtræningen hvor alle vil kunne være med. Grundtræningen er kendt for de helt unikke fodøvelser man starter med. De andre træningsformer der findes i Body-sds heder Cufei og Pafei